Rokoko

Od druhé poloviny 17. století se tvořily stálé armády a v nich privilegovaná vrstva důstojníků, pocházejících z chudších šlechtických vrstev. Věc “cti” se pro ně stala otázkou života a smrti.
Minulo sedmnácté století, mocnosti svádějí boj o nadvládu nad námořním obchodem, souboje jednotlivců se zvrhly v jakousi krvavou “kratochvíli” nejen důstojníků, ale kdejakých šlechtických a jiných dobrodruhů.

Charakteristické věci této doby jsou pro nás: trojrohé klobouky, piráti a korzáři, křesadlové zámky na střelných zbraních, souboje o právo a čest…

Bitva u Kolína proběhla 18. června 1757 – nedaleko Kolína se střetla vojska pruského krále Fridricha II. s rakouskou armádou polního maršála Leopolda Dauna. Její výsledek přiměl pruskou armádu ukončit obléhání Prahy a měl rozhodující vliv na další průběh Sedmileté války.

Sedmiletá válka (1756 – 1763) – byl rozsáhlý válečný konflikt mezi hlavními evropskými mocnostmi.