Renesance

Pojmem renesance je označován umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 17. století. Vyznačoval se mj. individualismem a návratem k antice.

Počátky renesance jsou obvykle kladeny do severní Itálie na přelomu 13. století a 14. století. Její kolébkou bylo jednoznačně město Florencie.

Je to doba žoldnéřských oddílů tzv. Landsknechtů:

LANDSKNECHT (Lancknecht):
* byl žoldnéřský pikenýr a podpůrná pěchota objevující se nejčastěji na území Svaté říše římské, získali si pověst univerzálních žoldnéřů renesanční Evropy

* zbraně – píka, halapartna, později arkebuza. krátký meč zvaný Katzbalger (poboční zbraň k landsknechtově hlavní zbrani). Katzbalger byl vnímán jako symbol landsknechtů

* oděv – prořezávané kabátce podložené látkou z kontrastující barvy, členité rukávy a kalhoty z různých látek