Gotika

Gotika je umělecký sloh plynule navazující na sloh románský. Pod touto záložkou nejde ani tak o samotný sloh, jako o období zvané Středověk.

Středověk je tradiční označení dějinné epochy, obvykle ohraničené pádem Západořímské říše v roce 476 a objevením Ameriky Kryštofem Kolumbem roku 1492 či zveřejněním 95 tezí Martinem Lutherem roku 1517. Pro vznik středověké civilizace je klíčovým kontinentem Evropa.

Středověk se dále rozděluje na tři části:
* Raný (cca od konce 5. století do 11. století)
* Vrcholný (cca od poč. 11. století do počátku 14. století)
* Pozdní (od 14. století – 15. století)

Typickým zástupcem středověkého válečníka je rytíř (z německého Ritter – jezdec)

Ve vystoupeních se snažíme ukázat divákům celou škálu zbraní a zbrojí tehdejší doby.
Zbroje: prošívané kabátce a kukly, brigantiny, kroužkové košile a kapuce, šupinové zbroje, různé typy přileb, plátové brnění…
Zbraně: dýky, různé typy mečů a štítů, tesáky, sekery, bijáky, palcáty, kopí, sudlice, kůsy, halapartny, bojová kladiva…