Empír – Secese

Empír je sloh pocházející ze začátku 19. století. Uplatnil se především v architektuře a designu nábytku.
Samotné slovo má původ ve francouzském slově empire – impérium, císařství, a to proto, že se jím stavělo převážně v době, kdy se Napoleon Bonaparte prohlásil císařem (1804), a pak ještě celou první polovinu 19. století.

Velká francouzská revoluce je období dějin Francie mezi lety 1789 a 1799. Do čela revoluce se dostali Jakobíni.
Zemi řídil především Výbor pro veřejné blaho, který organizoval zásobování, obranu, zahraniční politiku a válečnou výrobu.

Secese je posledním z univerzálních mezinárodních výtvarných slohů, jemuž se podařilo vtisknout svůj umělecký řád všem projevům a věcem moderního života. Vytvořila módu a životní styl na konci 19. a začátku 20. století, ať již vystupovala pod různými jmény v různých zemích.